Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Kékesi-Tóth Andrea  – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.harmonikusgyerekszoba.hu honlapon keresztül nyújtott  tanácsadói szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a https://harmonikusgyerekszoba.hu/ domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2022. május 25-től visszavonásig.

1) A Szolgáltatás nyújtója:

Név: Kékesi-Tóth Andrea

Székhely: 2040 Budaörs, Pántlika u. 19.

Szem. ig. szám: 568637IE
Email cím: info@harmonikusgyerekszoba.hu

 

2) A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltatás célja, hogy a szülőknek segítséget nyújtsunk a megfelelő gyermekszoba kialakításában, és ezzel a gyermek harmonikus fejlődését segítsük.

 

3) Szerzői jogok 

A Szerződő Felek kijelentik (Kékesi-Tóth Andrea – továbbiakban “Szerző”), hogy a https://harmonikusgyerekszoba.hu/ weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek- továbbiakban “Művek”- minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján az Előfizető felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. Az Előfizető a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 

4) Az oldal látogatása, a Művek olvasása

A honlap látogatója tudomásul veszi, valamint a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató Kékesi-Tóth Andrea ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság által forgalmazott termékeknek, vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója.

 

A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

 

5) Változtatás joga és felelősség kizárása

A Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Szerző fenntartja. A Szerző nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a Művekben naprakész információk szerepeljenek.

 

A Művekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. A Művek olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Szerző kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

 

6) Adatgyűjtés

Kékesi-Tóth Andrea tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez un. regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Kékesi-Tóth Andrea ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.

 

7) Regisztráció (feliratkozás, leiratkozás)

Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás a Jogi Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

A regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés nem jelenti  egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is automatikusan, erre a célra külön jelölőnégyzet szolgál, amit az illető ki tud pipálni, el tud fogadni. Minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló, aki az adatai direkt marketing célú kezelését is jóváhagyta, automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

 

8) Adatvédelem

A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Feliratkozó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Ez alól kivételt képez:

  1. PayPal-on/Barion-on keresztül történő bankkártyás fizetés, amikor a megrendelés véglegesítéséhez és a megrendelt termék kifizetéséhez szükséges adatok átkerülnek a PayPal biztonságos rendszerébe. Erről részletes leírás a Vásárlási útmutató részben olvasható.
  2. Az adatkezelés, megrendelés, hírlevelek küldése, feliratkozók kezelése a SalesAutopilot Kft rendszerén keresztül történik.
  3. A számlák a Szamlazz.hu segítségével jönnek létre (a számlázz.hu oldal üzemeltetője a KBOSS.hu Kft).

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az info@harmonikusgyerekszoba.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa Kékesi-Tóth Andrea.

 

9) Linkek

A honlapon és Művekben találhatóak linkek más weboldalakra. Kékesi-Tóth Andrea nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban.

Az Ügyfél saját maga felelős minden linkre kattintásért. Kékesi-Tóth Andrea kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak az Ügyfélnek.

 

10) Vásárlás, megrendelés

A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

Utánvétes fizetési mód esetén a megrendelés véglegesítése után Kékesi-Tóth Andrea automatikusan postázza a Megrendelőnek a terméket, amit a Megrendelő köteles átvenni és kifizetni a posta képviselőjének, vagy futárnak. Amennyiben a Megrendelő bármely okból nem veszi át és/vagy nem fizeti ki a megrendelt termék díját, a visszaküldési-, és adminisztrációs költségekre 4.000 Ft-ot számolunk fel, melyet a Megrendelő köteles kifizetni. Ennek érdekében Kékesi-Tóth Andrea 8 napos határidővel átutalásos számlát állít ki és küld el ajánlva a Megrendelőnek.

Kékesi-Tóth Andrea fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

 

11) Termék megrendelési feltételek

Végfelhasználói szerződés

A kiválasztott termékek megrendelését követően Email-ben értesítünk arról, hogy cégünk a megrendelésedet fogadta.

A szerződést a rendelés leadásával Kékesi-Tóth Andreával (Székhely: 2040 Budaörs, Pántlika u. 19., Szem. ig. szám: 568637IE , Email cím: info@harmonikusgyerekszoba.hu) kötöd.

A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, alanyi mentesség miatt ÁFA-t nem tartalmaz.

A megrendelés után a számlát a teljes összegről 4-8 munkanapon belül postai, vagy elektronikus úton e-mailben küldjük.

https://harmonikusgyerekszoba.hu/ honlap-rendszer bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

 

12) Vásárlási útmutató

https://harmonikusgyerekszoba.hu/ honlap oldalain lehetőség lehet tréningek, illetve online tananyagok, un. infótermékek megvásárlására.

A megrendelések a honlap értékesítési oldalaiba integrált SalesAutopilot megrendelő űrlapokon történnek.

 

13) Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele)

A Felhasználó elküldi megrendelését a honlapon található bármely űrlapon keresztül. A Szolgáltató 48 órán belül e-mailen megküldi a Megrendelő részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Megrendelő önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el. A termék, szolgáltatás árának kiegyenlítését követően 72 órán belül a Szolgáltató e-mailben megküldi a Megrendelő részére a megrendelt termék hozzáférésének linkjét, ha szükséges, jelszavát, vagy egyéb információkat a termékről. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

 

14) Fizetési feltételek

https://harmonikusgyerekszoba.hu/ honlapon az alábbi fizetési lehetőségek állhatnak rendelkezésre:

 

1. Bankkártya vagy PayPal egyenleg

1.1 A kényelmes és biztonságos online fizetést a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. biztosítja. Bankkártya adataihoz mi nem férünk hozzá, nem tároljuk és nem is élünk vissza velük.

1.2 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

2. Banki utalás

A megrendelést követően egy megrendelés utáni visszaigazoló emailben küldjük el a fizetés pontos adatait.

Előre utalás esetében a megrendelt terméket csak a termék pontos összegének beérkezése után küldjük el a megrendelőnek, amiről emailben értesítjük.

 

Az összeget kérjük az alábbi bankszámlára utalják:

Név: Kékesi-Tóth Andrea

Számlavezető bank:

Bankszámlaszám: 

Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): 

Swift/BIC kód: 

 

15) Ismétlődő bankkártyás fizetés

https://harmonikusgyerekszoba.hu/ honlapon lehetőség lehet havidíjas termékek, illetve szolgáltatások megrendelésére.

Az Ismétlődő fizetés egy, a PayPal és a Barion által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Vevő a megrendelni kívánt termék, vagy szolgáltatás megrendeléskor (a termék megrendelő űrlap felületén) elfogadja (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásval), hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.

 

1. Az Ismétlődő fizetés típusa:

Egyszeri hozzájárulás szükséges: a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a Kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

 

2. A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártya adatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A PayPal általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/legalhub-full és a https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub linkeken a weboldalukon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak. A megrendelés gomb lenyomása után vagy bizonyos ajánlatok esetében az ingyenes próbaidőszak végeztével a Szolgáltató a havonta vagy évente esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le az Előfizető bankkártyájáról. Az előfizetés a jelentkező által bármikor lemondható, ezután az előre megfizetett időszak végéig nyújta a Szolgáltató a Szolgáltatást, utána a tananyagok nem elérhetőek többet az Előfizetők számára.

 

16) Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélen keresztül juttat el az Előfizetőhöz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el az Előfizetőhöz. Az Előfizető az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja. A számlák a Szamlazz.hu segítségével jönnek létre (a számlázz.hu oldal üzemeltetője a KBOSS.hu Kft., (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41).

 

17) A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Előfizető a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét az Előfizető bankkártyájára visszafizeti. A fogyasztónak minősülő Előfizető az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

 

18) Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

 

19) Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

 

20) Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

21) Az elállás joga

A Megrendelő jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni a bontatlan és használatba nem vett termék, csomag visszaküldésével. Ez esetben a Megrendelő 14 napon belül visszakapja a termék árának teljes összegét.

Amennyiben a postaköltség külön szolgáltatásként került kiszámlázásra, úgy annak visszatérítésére a Megrendelő nem jogosult.

A csomag visszaküldésének díja a Megrendelőt terheli.

A Megrendelő elveszti az elállás jogát, amennyiben kibontja a csomagot és használatba veszi a terméket. (Lásd: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5§ d, bekezdés).

Visszaküldeni csak átvett, a postásnak (futárnak) kifizetett terméket lehet. Nem minősül a megrendeléstől való jogos elállásnak a csomag átvételének elmulasztása vagy szándékos megtagadása.

Interneten keresztül letölthető oktatóanyag esetében az azt megnyitó linkre kattintással a Megrendelő elveszti elállási jogát, mivel ezzel hozzájut a szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez.

Ismétlődő bankkártyás fizetés esetén emailben (info@harmonikusgyerekszoba.hu) kell jelezni a szolgáltatás lemondásának szándékát. A lemondási szándék jelzését követően 24 órán belül megszüntetésre kerül az ismétlődő fizetés. Lemondás esetén az addig levont összeg nem visszatérítendő.

 

22) Garanciák és akciók

Kékesi-Tóth Andrea fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

A termékekre – egyes esetektől eltekintve – nem vonatkozik garancia. A 14 napos elállási határidő után terméket nem vásárolunk vissza, befizetett összeget nem térítünk vissza.

Amely termékre – ettől eltérően – garancia vonatkozik, az adott garancia feltételei a rendelési űrlapot tartalmazó honlapon vannak részletezve.

Kékesi-Tóth Andrea fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.

Az ajándékok nem válthatók pénzre.

 

23) Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 

24) A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 

25) Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 

26) Panaszkezelés

Az Előfizető Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@harmonikusgyerekszoba.hu. A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat: Polgármesteri Hivatal Jegyzője: – Továbbá: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

 

27) A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

NetMasters Europe Kft.

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5.; Adószám: 24812087-2-09; Cégjegyzékszám: 09-09-025522; Mobil: +36 30 923 4646; Fax: +36 1 700 2727; E-mail: szia@netmasters.hu

 

28) Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek a   www.harmonikusgyerekszoba.hu/aszf weboldalon.

 

29) Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

 

 

  • Melléklet:

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza emailben)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)